Dự kiến bắt đầu vào tháng 6 năm 2022

Để khuyến khích các thành viên đăng tải các nội dung chất lượng trên instune.com, chúng tôi sẽ trao thưởng cho các thành viên có hoạt động nổi bật dựa trên bảng xếp hạng điểm kinh nghiệm (EXP) vào mỗi tháng.

Bạn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm (EXP) khi:

  • Đăng tải nội dung (và được duyệt). /tùy vào dạng bài đăng, cao nhất: 30 điểm/
  • Bài đăng của bạn nhận được các lượt tương tác. /5 điểm cho mỗi lượt/
  • Ghé thăm trang web hàng ngày (1 lượt/ngày). /3 điểm cho mỗi lần/
  • Giới thiệu khách truy cập, (10 lượt/ngày). /2 điểm mỗi lượt/
  • Giới thiệu thành viên đăng kí mới, (3 lượt/ngày). /5 điểm mỗi lượt/
  • Bài đăng đạt Tiêu chuẩn Instune. /200 điểm/

Tiêu chuẩn Instune là gì?

Khi bạn đăng tải nội dung lên instune.com, Ban Quản Trị sẽ kiểm duyệt các nội dung của bạn để đảm bảo các Quy định về kiểm duyệt nội dung.

Sau khi bài đăng của bạn đã được thông qua, bạn có thể gửi yêu cầu xác minh TIÊU CHUẨN INSTUNE bằng cách gửi tin nhắn trên web cho các thành viên trong Ban Quản Trị.

Khi bài đăng đạt Tiêu chuẩn Instune, bạn sẽ được cộng 200 điểm và dòng chữ BÀI ĐĂNG ĐẠT TIÊU CHUẨN INSTUNE trong bài đăng của bạn.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN INSTUNE:

  • Bài đăng CÓ KHẢ NĂNG VIRAL. (theo đánh giá khách quan của Ban Quản Trị)
  • Bài đăng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP COPY từ các nội dung đã có trên internet. (Bạn có thể dựa trên các nội dung đó để viết thành bài viết của bạn, nhưng không được phép copy toàn bộ)